Ceník

Odměna za poskytnuté právní služby je smluvní , s tím , že se vždy odvíjí od individuálních potřeb každého klienta a náročnosti věci. Odměnu je možno obecně stanovit jako:

  • Úkonovou , kdy úkonem je dle § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. O odměnách advokátů a náhradních advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif) zejména  
    Převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby a základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, první porada           s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení neboobhajoby , je-li klientovi zástupce nebo obhájce stanoven     soudem, další porada s klientem přesahující jednu hodinu, písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé dvě započaté hodiny, sepsání       právníhorozboru věci, jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny. Odvolání , dovolání, návrh na             obnovu řízení , popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim, sepsání listiny o   právním úkonu

 

  • hodinovou , s tím , že se odvíjí od času stráveného s přípravou a provedením právní služby (hodinová sazba zaslužby se dle povahy věci pohybuje za každou započatou hodinu poskytování právních služeb v rozmezí 1 000- 2 500,- Kč
  • paušální , kdy je smluvena paušální odměna pokrývající smluvený objem právních služeb poskytnutý za určité období ( zpravidla kalendářní měsíc)
  • ověřování podpisů- 30,- kč s možností ověřrní podpisu i mimo advokátní kancelář ( cena dle dohody)

 

Pro bližší informace mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu

 

Podporujeme

 

Advokátní kancelář podporuje svými příspěvky PROJEKT ŠANCE

Adresa :

Kováků 1077/9
Praha 5 - Smíchov
PSČ : 155 00

Telefon: 251 565 209
E-mail:jruzickova@iol.cz
www.ak-ruzickova.cz

 

 

JUDr. Jitka Růžičková - advokátní kancelář Praha - idatabaze.czAdvokátní, právní kanceláře (právník) - idatabaze.cz