Úvod

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Jitky Růžičkové, kterou bychom Vám touto cestou rádi představili.

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby se zaměřením na  odvětví občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního práva.

Profil – JUDr. Jitka Růžičková

zapsaná v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 07189, poskytující právní služby jako samostatný advokát.

V advokacii působím nepřetržitě od roku 1996, když jsem plynule navázala na svoji předchozí právní praxi podnikového právníka provozovanou po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce (1982) a výkon činnosti komerčního právníka.

specializace: občanské právo, obchodní právo, právo obchodních společností, fúze, pracovní právo, rodinné právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení

 


Adresa :

Kováků 1077/9
Praha 5 - Smíchov
PSČ : 155 00

Telefon: 251 565 209
E-mail:jruzickova@iol.cz
www.ak-ruzickova.cz

 

 

JUDr. Jitka Růžičková - advokátní kancelář Praha - idatabaze.czAdvokátní, právní kanceláře (právník) - idatabaze.cz